اسامی فروشندگان برتر جشنواره یلدا باشگاه ماناتل پارس

پایان جشنواره یلدا، فروشندگان ماناتل پارس و معرفی فروشندگان برتر باشگاه
فروشندگان برتر این جشنواره به ترتیب زیر میباشند:
1- آقای یعقوب حبیبیان(بابل) از فروشگاه لبخند
2- آقای حسن صباغ(گناباد) از فروشگاه مرکزی کامپیوتر گناباد
3- آقای سید دانیال کاملی(ساری) از فروشگاه کاملی

هم اکنون جشنواره زمستانه باشگاه ماناتل پارس تا 29 اسفندماه در حال اجرا میباشد.
فروشگاهای سطح کشور میتوانند با خریداری کالاهای این شرکت با گارانتی ماناتل پارس به عضویت این باشگاه درآمده و از مزایای ویژه آن بهرمند شوند.
به  3 فروشنده برتر جشنواره یلدا 40 امتیاز هدیه در جشنواره زمستانه تعلق میگیرد
.