اسامی فروشندگان برتر جشنواره برگ ریزان باشگاه ماناتل پارس

پایان جشنواره برگ ریزان، فروشندگان ماناتل پارس و معرفی فروشندگان برتر باشگاه
فروشندگان برتر این جشنواره به ترتیب زیر میباشند:
1- آقای احمدرضا علی دوست از فروشگاه کاوش
2- آقای ایمان پدیدارنیا از فروشگاه موبایل میک
3- آقای علی عبداله ئی از فروشگاه موبایل علی

هم اکنون جشنواره یلدا باشگاه ماناتل پارس تا 30 آذرماه در حال اجرا میباشد.
فروشگاهای سطح کشور میتوانند با خریداری کالاهای این شرکت با گارانتی ماناتل پارس به عضویت این باشگاه درآمده و از مزایای ویژه آن بهرمند شوند.
به  3 فروشنده برتر جشنواره برگ ریزان 40 امتیاز هدیه در جشنواره یلدا تعلق میگیرد
.