اسامی فروشندگان برتر جشنواره آفتاب باشگاه ماناتل پارس

پایان جشنواره آفتاب، فروشندگان ماناتل پارس و معرفی فروشندگان برتر باشگاه
فروشندگان برتر این جشنواره به ترتیب زیر میباشند:
1- آقای یعقوب حبیبیان از فروشگاه لبخند
2- آقای رضا معصومی از فروشگاه موبایل معصومی
3- آقای هادی اکبری از فروشگاه آپادانا

هم اکنون جشنواره برگ ریزان باشگاه ماناتل پارس تا 30 آبان ماه در حال اجرا میباشد.
فروشگاهای سطح کشور میتوانند با خریداری کالاهای این شرکت با گارانتی ماناتل پارس به عضویت این باشگاه درآمده و از مزایای ویژه آن بهرمند شوند.
به  3 فروشنده برتر جشنواره آفتاب 40 امتیاز هدیه در جشنواره برگ ریزان تعلق میگیرد
.